Karaoke Boyfriend started making music in November 2017, teaching himself using DAW software, like Logic Pro X. Oh and he sings too!
Music history
tracklist
Logic Pro X | Voice
thêm nhạc
<<< karaoke boyfriend >>>
nhạc cụ:
soundcloud
spotify
instagrit: @karaoke_boyfriend93
roots: Ho Chi Minh City, Vietnam
IRL: Ho Chi Minh City, Vietnam
pref: he/ him
cover art: Nathan Collis X artbreeder
Don't Tease Me Onii-Chan
Imouto's Vibe Check
Notice Me, Senpai!
Pick Up the Dough and Go (instr.)
Jail - Kanye West (cover)
Lịch sử âmm nhạc
Karaoke Boyfriend bắt đầu làm nhạc từ năm 2017, anh tự học qua việc sử dụng phần mềm DAW, như Logic Pro X. Ahh và anh ấy cũng hát nữa!
This show gives you a sweet, little taste of Karaoke Boyfriend. It's a mixed tape of released and unreleased tracks. You can listen to more of him on soundcloud and spotify (see links above).
And watch out for an exclusive SG_CR audio interview coming soon!
Show lần này sẽ mang đến bạn một sự ngọt ngào, một chút hương vị của Karaoke Boyfriend. Nó là một mixed tape bao gồm các bản nhạc đã phát hành và chưa phát hành. Bạn có thể nghe thêm sản phẩm của ảnh ra soundcloud và spotify (link ở bên trên).
Và hãy chờ đợi một cuộc phỏng vấn audio SG_CR độc quyền sắp diễn ra!
You are listening to Karaoke Boyfriend
Bạn đang nghe Karaoke Boyfriend